fbpx

บ่อนถูกกฏหมายเมืองผู้ดีปรับลดราคาของ Harry Maguire แล้ว

บ่อนเมืองนอกปรับลดการจ่ายดิลระหว่าง Harry Maguire กับ United เป็นลง 9 จ่าย 4 (9/4)

และตอนนี้ก้มีข่าวลือว่า Ed ก้ออกจากแคมป์ในอเมริกาไปจัดการอะไรบ้างอย่างแล้ว ไม่รุ้ว่าใช่หรือไม่ เดวต้องมาดุสื่อหลักคนอื่นๆ ประกอบกันอีกที ละนะ

#โต๊ะข่าวแมนยู #MUFC 🔴